چگونه می توان بچه های ضعیف کندو را تقویت کرد

جولای 10, 2018
چگونه می توان بچه های ضعیف کندو را تقویت کرد

چگونه می توان بچه های ضعیف کندو را تقویت کرد

بچه اگر ضعیف بود می توان پس از یک هفته یک قاب با لارو سرپوشیده ولی بدون زنبور، از کندوی قوی دیگر برداشته و در محل اجتماع زنبورهای بچه آویزان و آن را به این وسیله تقویت کرد و در […]