چگونه فندق بکاریم

آگوست 15, 2018
فندق معمولی

فندق معمولی

خصوصیات گیاهشناسی: فندق از خانواده  Betulaceaeو از جنس Corylus می باشد. نام علمی آن Corylus avellana و شامل 25 گونه، كه تنها 9 گونه آن از نظر اقتصادی و بهنژادی اهميت دارد. اكثراً بصورت درختچه بوده و بندرت بصورت درختان […]