چگونه در خانه روغن زیتون بگیریم

ژوئن 23, 2018
روغن گیری از زیتون به روش سنتی

روغن گیری از زیتون به روش سنتی

    روغن گیری از زیتون از گذشته های بسیار دور رایج بوده است و هر فرهنگی روش خاص خود را در تولید این روغن داشته است.   قدیمی ها برای گرفتن روغن زیتون، میوه زیتون را با ضربه زدن […]