چه گوسفندی بخریم

جولای 3, 2018
تعیین سن گوسفند زنده

تعیین سن گوسفند زنده

برای تعیین سن گوسفند زنده راههای متفاوتی وجود دارد.یکی از این راهها شمارش تعداد شیارهای موجود روی شاخ گوسفند است اما از آن جایی که تعداد کمی از گوسفندان دارای شاخ هستند این روش برای تعیین سن گوسفند روش کاملی نیست. روش […]
جولای 4, 2018
چگونگی ارزیابی سلامت و وزن گوسفند زنده با توجه به شکل مهره های کمر

چگونگی ارزیابی سلامت و وزن گوسفند زنده با توجه به شکل مهره های کمر

یکی از راه های تشخیص تيپ گوسفند زنده، بررسی وضعيت مهره هاي كمر گوسفند و پشت آن است. در واقع خریدار می تواند با بررسي زائده شوكي و زائدهاي كناري مهره هاي كمر و پشت گوسفند زنده ميزان چاقي و يا […]