چه مواد غذایی سبوس دارند

جولای 1, 2018
مراحل رشد غلات

مراحل رشد غلات

دوره رشد غلات شامل مراحل جوانه زنی، پنجه زنی، تشکیل روزت، ساقه رفتن، تشکیل گل و تشکیل میوه است که هر کدام از این مراحل را به اختصار در اینجا توضیح می‌دهیم: جوانه زنی: این مرحله با نفوذ ریشه در […]