چمن زن دستی ارزان

آگوست 25, 2018
چمن زن

چمن زن

چمن زن چمن زن های خانگی شامل دو نوع چرخشی و دوار هستند. این  دراندازه ها ,سطوح قدرت وطرح های مختلف ساخته می شود.برخی از آنها نیاز به نیروی انسانی جهت هل دادن وبرخی موتوری بوده وکاربر لازم است دستگاه […]