مضرات گیاه سیاه توسه

سپتامبر 4, 2018
روش کشت سیاه توسه

روش کشت سیاه توسه

روش کشت سیاه توسه روش کشت سیاه توسه ،سیاه توسه از قدیم به عنوان گیاه دارویی مورد استفادۀ مردم قرار می گرفت. پوست ساقه ها و شاخه های این گیاه در تعدادی از فارماکوپه ها به عنوان دارو معرّفی شده […]