مضرات گوجه فرنگی گلخانه ای

ژوئن 15, 2019
تاریخچه کشت گوجه فرنگی

تاریخچه گوجه فرنگی در جهان

با توجه به تاریخچه گوجه فرنگی در جهان خاستگاه گوجه فرنگی آمریکای جنوبی می‌باشد. شواهد ژنتیکی نشان می‌دهند که اجداد گوجه فرنگی گیاهانی خودرو و علفی بودند که میوه‌های کوچک سبزرنگی داشتند و در نقاط کوهستانی پرو می‌روییدند. این گیاهان […]