مضرات گل گاوزبان

جولای 21, 2018
گاو زبان اروپايی

گاو زبان اروپايی

گياهان دارويي مخازن غني از متابوليت هاي ثانويه يعني مواد موثره اساسي بسياري از داروها مي باشند. گاوزبان اروپایی از گیاهان دارویی و دارای روغن است که به علت خاصیت شفادهندگی از مدت ها قبل شناخته شده است. اين گياه […]