مضرات گل همیشه بهار

جولای 23, 2018
هميشه بهار کوهی

هميشه بهار کوهی

همیشه بهار کوهی ساقه‌ ای بلند به طول 60-20 سانتیمتر دارد که د انتها به یک گل تکی ختم می شود. اغلب برگها در قسمت طوقه بوجود می آیند. اما در طول ساقه هم یک یا دو جفت برگ دیده […]