مضرات گلپر

جولای 21, 2018
گلپر ایرانی

گلپر ایرانی

سالهاست که از میوه های معطر برخی گونه های گیاه گلپر به عنوان ادویه مطبوع استفاده می شود. گونه های گلپر بصورت وحشی می رویند و جمع آوری اندام های مورد نظر (برای استخراج مواد مؤثره) از مراتع صورت می […]
سپتامبر 8, 2018
روش کشت گلپر

روش کشت گلپر

روش کشت گلپر روش کشت گلپر ،سال هاست که از میوه های معطر برخی گونه های گیاه گلپر به عنوان ادویه ای مطبوع استفاده می شود. مثلا از میوه های گلپر ایرانی برای مطبوع ساختن انواع ترشی خانگی استفاده می […]