مضرات گزنه

جولای 21, 2018
گزنه پابلند

گزنه پابلند

مردم اکثر کشورها از مدت ها پیش گزنه را به عنوان یک گیاه دارویی مهم می شناخته و از آن استفاده می کردند. آنها از پیکر رویشی گزنه برای معالجه سرماخوردگی سود می بردند. دیوسکورید و جالینوس به خواص درمانی […]
جولای 21, 2018
گزنه

گزنه

گزنه گیاهی است یکساله و علفی از جنس Urtica در خانواده Urticaceae که معمولا به عنوان گزنه یکساله یا گزنه کوچک شناخته می شود. ارتفاع بوته آن به 0.6 متر می رسد. ساقه چهارگوش، بالا رونده و اغلب شاخه شاخه […]