مضرات گرمک

جولای 21, 2018
کانتالوپ یا گرمک

کانتالوپ یا گرمک

خصوصیات گیاهشناسی: کانتالوپ یا گرمک گیاهی یکپایه است و گل های نر و ماده به صورت جدا از هم روی یک پایه قرار دارند. گل های نر در کانتالوپ، بطور چند تایی با هم مجتمع شده و به صورت یک […]