مضرات کیسه کشیش

جولای 14, 2018
کیسه کشیش

کیسه کشیش

خصوصیات گیاهشناسی: کیسه کشیش گیاهی علفی، یکساله به ارتفاع 20 تا 30 سانتیمتر است. گل های آن دارای 4 گلبرگ که به رنگ سفید و فراهم به صورت خوشه هستند. طول خوشه گلدار آن برحسب محل رویش گیاه متفاوت است. […]