مضرات کود حیوانی

آگوست 26, 2018
مضرات و معایب استفاده از کودهای حیوانی

معایب استفاده از کودهای حیوانی

در این مقاله به معایب استفاده از کودهای حیوانی که امروزه بستر خاک های بسیاری را در مزارع، باغ ها و باغچه ها در بر گرفته اند، که به آنها اشاره خواهیم کرد. کودهای دامی با تاریخچه ای بسیار کهن […]
آگوست 26, 2018
نحوه مصرف کودهای حیوانی به خاک

نحوه مصرف کودهای حیوانی

نحوه مصرف کودهای حیوانی در این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. کودها را باید درمزرعه بشکل یکنواخت پخش نموده سپس با شخم زیر خاک برد. در یک هکتار بمیزان 10 تن کود حیوانی سوخته مصرف میگردد .انجام این عمل […]