مضرات کنگر

سپتامبر 6, 2018
روش کشت کنگر وحشی

روش کشت کنگر وحشی

روش کشت کنگر وحشی روش کشت کنگر وحشی ،گیاه‌شناسی گیاهی است علفی، چندساله و یکی از فراوان ترین گیاهان مناطق کو هستانی و استیپی ایران می‌باشد. برگ اين گياه پهن وسیع، چرمی، محکم، با رگبرگ‌های ضخیم و برجسته و مشبک، […]