مضرات کاکوتی

جولای 21, 2018
کاکوتی کوهی

کاکوتی کوهی

خصوصیات گیاهشناسی: گیاه “کاکوتی کوهی” گیاهی چندساله به ارتفاع 10 تا 40 سانتیمتر است که قسمت پایین ساقه کمی چوبی است. برگ های آن پوشیده از کرک و گل های آن کوچک، سفید و پوشیده از کرک است. برگ ها […]
جولای 21, 2018
کاکوتی

کاکوتی

گونه ای از گیاهان یکساله یا چندساله بوته ای است که به خانواده نعناعیان تعلق دارد. این گیاه بومی جنوب و شرق اروپا ، شمال غربی آفریقا و آسیا تا هیمالیا است. این گونه کاکوتی را بومی ایران نیز می […]