مضرات میوه فیسالیس

سپتامبر 6, 2018
روش کشت عروسک پشت پرده ( فیسالیس )

روش کشت عروسک پشت پرده

روش کشت عروسک پشت پرده روش کشت عروسک پشت پرده ،فیسالیس یا عروسک پشت پرده که میوه رسیده آن جنبه خوراکی، دارویی و صنعتی دارد. این گیاه که دارای انواع یکساله و چندساله نیز میباشد از ارتفاعی حدود 100 سانتیمتر […]