مضرات مصرف زیاد اسفند

جولای 15, 2018
اسپند

اسپند

اسپند خصوصیات گیاهشناسی: “اسفند” یا “اسپند” گیاهی چندساله یا پایا از خانواده نیتراریاسه است. این گیاه دارای ارتفاعی بطول حدود ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر بوده و ظاهری بوته مانند دارد. اسپند دارای برگ های سبز با تقسیمات باریک و […]