مضرات غازیاغی

جولای 20, 2018
غازياغي - پاغازه

غازياغي – پاغازه

پاغازه گیاهی چندساله به ارتفاع نیم تا 1 متر است. بارهنگ آبی گیاهی است که اغلب در آبهای کم عمق رشد می کند. این گیاه دارای ریشه افشان و برگهای بلند، کشیده و متعدد است. پاغازه گل‌آذینهای متعددی دارد که […]