مضرات عرق پنیرک

جولای 16, 2018
پنیرک موریتانی

پنیرک موریتانی

خصوصیات گیاهشناسی: پنیرک موریتانی گیاهی علفی و چندساله است. منشأ این گیاه شمال آفریقا گزارش شده و در این منطقه به طور وسیعی می روید. ریشه گیاه سفید رنگ، مخروطی شکل و طول آن بین 20 تا 30 سانتیمتر است. […]