مضرات عرق انیسون

سپتامبر 2, 2018
روش کشت انیسون (بادیان رومی)

کاشت گیاه انیسون یا بادیان رومی

کاشت گیاه انیسون یا بادیان رومی نیازمند شرایط خاصی است. برای آشنایی با این شرایط بهتر است ابتدا با مشخصات و فواید این گیاه آشنا شویم. مردم مصر باستان از میوه های گیاه انیسون یا بادیان رومی به عنوان یک […]