مضرات عاقرقرحا

جولای 20, 2018
عاقرقرحا

عاقرقرحا

عاقرقرحا عاقرقرحا گیاهی است علفی و چندساله که ارتفاع ساقه اش به حدود ۲۰ سانتیمتر می رسد. این گیاه شبیه بابونه می باشد. منشأ اصلی آن الجزیره و آفریقای شمالی بوده و از آنجا به نقاط گرم و معتدل زمین […]