مضرات شلیل

آگوست 14, 2018
شلیل

روش کاشت درخت شلیل

در این مقاله در موردروش کاشت درخت شلیل صحبت می کنیم. “شلیل” نوعی هلو است که در اثر جهش رویشی در یکی از ژن های هلو ایجاد گشته است و به اندازه هلو قدمت دارد. این جهش دارای تواتری بالا […]