مضرات سیاه دانه آسیاب شده

جولای 16, 2018
دان سیاه

دان سیاه

گیاه “دان سیاه” گیاهی چند منظوره است که در گذشته به عنوان غذای پرنده (bird seed) به کشور ایران وارد شده است اما اخیراً بدلیل ارزش اقتصادی و امکان صادرات آن به شدت مورد توجه زارعین برخی استان های کشور […]