مضرات سياه دانه

جولای 18, 2018
سياه دانه

سياه دانه

استفاده از سیاه دانه تاریخچه ای طولانی دارد. این گیاه در مقبره توتانخامون در مصر یافت شده است هرچند کاربرد دقیق این گیاه در آن دوران مشخص نیست. سیاه دانه گیاهی علفی به ارتفاع 20 تا 30 سانتیمتر است. برگهای […]