مضرات سویا برای مردان

آگوست 27, 2018
سویا

سویا

سویا سویا گیاهی است یکساله دارای ساقه پرشاخه ، برگهای آن بیضی ، نوک تیز و سبز رنگ می باشد . میوه آن شبیه لوبیا است که در هر غلاف آن سه تا پنج دانه جدا از یکدیگر وجود دارد […]
آگوست 27, 2018
عوارض سویا در مردان

عوارض سویا در مردان

عوارض سویا در مردان عوارض سویا در مردان ،بلوغ زودرس ناشی از مصرف سویا در پسران،ریسک ایجاد سرطان بیضه را در بزرگسالی افزایش میدهد. مطالعه جدید دانشگاه هاروارد همچنین نشان داده است که فیتواستروژن های سویا میتواند باعث کاهش چشمگیر […]