مضرات سنجد برای دیابت

جولای 18, 2018
سنجد

سنجد

این گیاه اولین بار در سال 1736 در اروپا( آلمان ) کشت شد. این گونه گیاهی اولین بار در اواخر قرن 19 وارد آمریکای شمالی شد. امروزه این گیاه به عنوان گیاهی مهاجم در آمریکا شناخته می شود زیرا می […]