مضرات سماق

سپتامبر 30, 2018
مضرات سماق

مضرات سماق

مضرات سماق مضرات سماق ،سماق درختچه ای است به ارتفاع ۴- ۳ متر که شاخه های جوان و دمبرگ های آن را موهای ریزی پوشانده است. گل های آن، حنایی رنگ است و در حدود ۱۰ سانتی متر طول دارد […]