مضرات زردآلو

آگوست 13, 2018
زردآلو

زردآلو

زردآلو عضوی از خانواده rosaceae است. مرکز تنوع زرد الو در شمال شرق چین و در نزدیکی مرز روسیه است و از انجا به غرب در سراسر آسیای میانه گسترش یافته است. ارتفاع درخت به 6 تا 12 متر می […]