مضرات دمنوش بنفشه

جولای 16, 2018
بنفشه

بنفشه

ایران چون داراي گوناگوني اقليمي و شرايط جوي مناسب و متنوع بوده، مكان مناسبي براي رشد و نگهداري گونه هاي مختلف گياهي می باشد و به عنوان كشوري غني از منابع ژنتيكي گياهي مطرح بوده و جايگاه مناسبي براي رشد […]