مضرات جینکو بیلوبا

سپتامبر 4, 2018
روش کشت جینکو

روش کشت جینکو

در این مقاله به کشت جینکو و پیشینه این گیاه خواهیم پرداخت. درخت جینکو تنها جنس و گونه گیاهی بازمانده از تیره جینکو می باشد. قدمت فسیل های یافت شده از برگ و تنه درخت جینکو به اوایل دوران ژوراسیک […]