مضرات بارهنگ

جولای 16, 2018
بارهنگ کبير

بارهنگ کبير

بارهنگ گیاهی علفی و چندساله با برگهای رزت به طول 15-30 سانتیمتر است. برگها بیضی کشیده، پهن و با لبه های نرم است. برگها 5 تا 9 رگبرگ مشخص دارد. گلها کوچک، سبز- قهوه ای و با پرچمهای بنفش است. […]