مضرات بادام درختی

آگوست 3, 2018
درخت روغن بادام

درخت روغن بادام

جنس Bunchoisia از خانواده گیلاس باربادوز (Malpighiaceae) بوده که دارای حدود 75 گونه از درختان و درختچه های مختلف است و همه ی آنها بومی نواحی ساوان، زمین های پست و جنگل های مرطوب هستند. محدوده ی پراکنش این گیاهان […]