مضرات انجبار

سپتامبر 2, 2018
خواص انجبار

خواص انجبار

خواص انجبار خواص انجبار ،گیاهی پایا با ارتفاع بیش از یک متر که دارای ریزوم بزرگ، پیچدار و منشعب است. برگهای قاعده آن بزرگ و نیزه ای است. سطح فوقانی برگها سبز تیره و سطح تحتانی سبز مایل به آبی […]
جولای 15, 2018
انجبار

انجبار

خصوصیات گیاهشناسی: “انجبار” گیاهی است پایا به ارتفاع 20 تا 75 سانتیمتر و دارای ریزوم استوانه ای نسبتاً مسطح که در نواحی مرطوب، تورب زارها، مناطق باتلاقی و نقاط کوهستانی می روید. برگ های آن متناوب با کنار موجدار و […]