مضرات آویشن

جولای 15, 2018
آویشن برگ باریک

آویشن برگ باریک

آويشن دنایی يکی از گياهان دارویی متعلق به خانواده نعناع است. سرشاخه های گلدار اين گياه علفی و چندساله کاربرد وسيعی در تهيه دارو و درمان انسان در طب سنتی دارد. مهمترين ماده مؤثره آن، تيمول و کارواکرول می باشد. […]