مصرف عسل در کودکان

جولای 10, 2018
ارزیابی و مقایسه کلی در زمینه تولید و مصرف عسل در ایران و جهان

ارزیابی و مقایسه کلی در زمینه تولید و مصرف عسل در ایران و جهان

در گوشه و کنار این جهان ، افرادی به کار زنبورداری مشغولند و در نحوه کار و عملکرد ، دارای اختلافاتی با یکدیگر می باشند. برای مثال بیشترین عملکرد تولید عسل در جهان مربوط به آمریکا و استرالیا است که […]