مصرف شاهدانه برای لاغری

جولای 18, 2018
شاهدانه

شاهدانه

شاهدانه شاهدانه ،انسان در طول تاریخ این گیاه را برای تهیه فیبرهای صنعتی، روغن بذر، غذا، تفریح، مراسمهای مذهبی و اعتقادی و همچنین برای استفاده های پزشکی کشت می کرد. بذر این گیاه عمدتا برای تهیه روغن شاهدانه استفاده می […]