مشخصات گیاه توتون

سپتامبر 1, 2018
مشخصات گیاه توتون

مشخصات گیاه توتون

پیشینه گیاه توتون در این مقاله در مورد مشخصات گیاه توتون صحبت می کنیم. سرخپوستان آمریکا برای سمی کردن نیزه های خود علیه دشمن از عصاره توتون استفاده می کردند. برای اولین بار بومیان کشور کوبا برگهای این گیاه را […]