مزیت های گوشت شترمرغ

ژوئن 26, 2018
سود پرورش شترمرغ

شترمرغ داری پر سود؛ اما مغفول

گرچه «پرورش شترمرغ»، از سودآورترین صنعت های استان است مانند خیلی از صنایع اقتصادی استان با نبود امکانات و زیر ساخت های مناسب مواجه است. شترمرغ از معدود پرنده هایی است که علاوه بر گوشت می توان از پوست، روغن، […]