مزایای کود اوره

آگوست 27, 2018
کود

انواع کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک

هر نوع موادي كه جهت تقويت خاك و بالا بردن حاصلخيزي آن كه چه از نظر كيفي و چه از نظر كمي باعث افزايش عملكرد محصول مي شود كود گفته مي شود. کودها به طور كلي به سه دسته تقسیم […]