مزایای تناوب زراعی

جولای 14, 2018
اهمیت تناوب کشت در پرورش سبزیجات و محصولات کشاورزی

اهمیت تناوب کشت در پرورش سبزیجات و محصولات کشاورزی

گاهی پیش می آید چند سال پیاپی گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای خوبی کشت و برداشت کرده اید اما این بار نیمی از محصول خود را از دست داده اید. رشد و میوه دهی کدوتان متوقف شده و نخود فرنگی ها به نظر رنگ پریده میرسند. متوجه […]