مزاج گلپر

سپتامبر 8, 2018
روش کشت گلپر

روش کشت گلپر

روش کشت گلپر روش کشت گلپر ،سال هاست که از میوه های معطر برخی گونه های گیاه گلپر به عنوان ادویه ای مطبوع استفاده می شود. مثلا از میوه های گلپر ایرانی برای مطبوع ساختن انواع ترشی خانگی استفاده می […]