مریم گلی کبیر

جولای 22, 2018
مریم گلی کبیر

مریم گلی کبیر

این گونه مریم گلی از اوایل قرن بیستم فقط برای استفاده از گل های آن کشت  می شود. این گل ها حاوی اسانس معطر و خوشبویی هستند که در صنایع بهداشتی و آرایشی، غذایی و نوشابه سازی کاربرد فراوانی دارند. […]