مرکز فروش نهال زیتون

ژوئن 24, 2018
انواع ارقام نهال زیتون

انواع ارقام نهال زیتون

    زیتون روغنی محلی:   این رقم درختانی پرشاخ و برگ با تاج گسترده رنگ پوست، ساقه و برگ تیره تر از ارقام دیگر استمیوه بیضی شکل و مناسب روغن کشی است.   زیتون زرد:   این رقم دارای درختی […]