مرکز فروش میوه های استوایی در تهران

آگوست 20, 2018
ویلاگبیا المری

ویلاگبیا المری

ویلاگبیا المری ویلاگبیا المری ،جنس Willughberia یکی از جنس های خانواده خرزهره (Apocynaceae) است که اولین بار در سال 1820 مورد مطالعه قرار گرفت. گیاهان این جنس بومی جنوب شرقی آسیا و برخی از گونه های دیگر آن نیز بومی […]