مريم گلی

جولای 22, 2018
عسل باموم بهتر است یا بی موم

مريم گلی

از این گیاه در گذشته برای دور کردن شیاطین، مارها و همچنین افزایش توان باروری زنان استفاده می شد. در رم باستان از این گیاه به عنوان گیاهی مدر، بی حس کننده موضعی و بند آورنده خون استفاده می شد. […]