مرغ خانگی

جولای 11, 2018
مرغ

مرغ

مُرغ خانگی (Gallus gallus, Gallus gallus domesticus) یکی از ماکیان‌سانان است. مرغ خانگی نر خروس نامیده می‌شود. مرغ یا ماکیان پرنده ای است از خانوادهٔ قرقاولان (Phasianidae) یا سیخک داران، زیرردهٔ نومرغان، از راستهٔ ماکیان‌سانان ‎(Galliformes)‏. گفته می‌شود که همه نژادهای ماکیان از چهار نوع وحشی زیر پدید آمده‌اند. گالوس-گالوس مثل […]