مرغابی گونه نماینده

ژوئن 30, 2018
خصوصیات عمومی مرغابی

خصوصیات عمومی مرغابی

مرغابی پرنده‌ای با بدن کشیده و پاهای کوتاه است که باعث می‌شود بدنش نزدیکِ زمین قرار گیرد. مرغابی از پرندگان نوک‌پهنی است که در جانورشناسی به آن‌ها لاملیورستر Lamelliorostere می‌گویند. درازا و حجم بال مرغابی نسبت به سایر طیور متوسط […]