مرتع چيست؟

جولای 3, 2018
مرتع چيست؟

مرتع چيست؟

مرتع به دشت های پر از گل و گیاه، تپه ها و کوه های سر سبز  و علفزارها و بوته زارهای وسیع گفته می شود که حداقل در یک فصل سال (یا چند روز از سال) مورد چرای دام قرار گیرد. […]